Vol 8, No 5 (2024)

May

Table of Contents

ORIGINAL RESEARCH

Tanko Titus Auta, Heru Santoso Wahito Nugroho
PDF
101-108
Novia Yolanda, Hanna Tabita Hasianna Silitonga, Hebert Adrianto
109-